Spørgsmål til kommunalpolitikken

Arbejdsgruppen “Kultur i kommuner” har nu første resultat klar af deres undersøgelse af,
hvordan SF kulturpolitikerne og øvrige SF politikere i kommunerne arbejder med kulturpolitik, og hvilke resultater de har opnået, samt deres bud på hvor problemfelterne for alvor synes at ligge.

Vores undersøgelse var rettet til alle kommuners SF kulturpolitikere og formænd, og vi fik svar fra 17 kommuner.

Alligevel mener vi at undersøgelsen kan siges at være til dels repræsentativ, idet den rummer svar fra mange slags kommuner, både i størrelse og geografi.
København og Århus har ikke deltaget med svar, men falder måske også pga. deres størrelse og særlige vilkår uden for det, der kan siges at være en “almindelig” kommune.

Vi er nu ved at være klar til at sende et nyt spørgeskema ud til alle SF kulturpolitikere og formænd i kommunerne, denne gang med mere fokuserede spørgsmål, som vi er nået frem til at stille på baggrund af den viden, vi har fået efter første rundes svar.

 

d. 23. oktober  2012

Kære SF-medlem af kulturudvalget og kære lokalformænd i partiforeningerne: NY FRIST for svar..

Vi har pga. formandsvalget haft nogen problemer med at få sendt vores brev ud til jer, og derfor har vi kun fået få svar pt. Så vi sender ud til alle igen, og beder de af jer, som ikke har svaret i første runde, om at overveje om I kan nå at sende et svar inden d.2.11. Ville være godt for det videre arbejde.

I august blev der nedsat en arbejdsgruppe under SF’s kulturordfører Pernille Vigsø Bagge, hvis formål er

at styrke og synliggøre SF´s kulturpolitik.

Som et led i dette arbejde blev der nedsat en lille gruppe på fem personer under overskriften

”SF og kulturen i kommunerne”,

hvis mål er at undersøge, hvilke spor SF allerede træder i den lokale, kulturpolitiske virkelighed.

Vi henvender os til alle SF´ere som er kulturpolitisk interesserede for at stille jer nogle spørgsmål og håber, at jeres svar kan være med til at danne basis for en videre diskussion i gruppen under Pernille og i sidste ende føre til et kulturpolitisk udspil.

Spørgsmålene er:

1)      Hvilket kulturpolitisk fingeraftryk mener du, at SF sætter eller har sat i din kommune? Er der en god historie eller et konkret politisk tiltag, som du mener kulturpolitisk set har gjort en forskel eller har SF markeret sig på anden måde i din kommune?

2)       Hvilke forhindringer møder du i dit arbejde for at få dine kulturpolitiske visioner eller ønsker gennemført.

3)      Hvilken form for opbakning kunne du ønske dig fra centralt hold?

I er meget velkomne til at fortælle mere uddybende om et emne, som særligt optager jer eller hvad I i øvrigt finder væsentligt. Vi håber, at I vil hjælpe os med at besvare spørgsmålene og sende det tilbage til os så hurtigt som muligt – og senest d. 2. november.

 

Venlig hilsen

Ulla Frøsig, formand Fredensborg-Hørsholm, tlf. 6178 0582

Ete Forchhammer, Helsingør, tlf.2925 8643

Susan Fazakerley, Nørrebro, tlf. 2241 7422

Signe Munk, kommunalbestyrelsesmedlem i Viborg og medlem i Landsledelsen, tlf. 2364 5671

Dorte Nørbo, formand Rudersdal, tlf. 2896 2808