Præsentation af kommunalt kulturpolitisk netværk

Kulturudvalget, som blev nedsat kort før jul, vil arbejde videre med og udvikle kulturpolitik og kulturpolitisk samarbejde på det kommunale plan.

Hidtil har en mindre gruppe, som var tilmeldt den oprindelige kulturpolitiske netværksgruppe under Pernille Vigsø Bagge, foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt kulturpolitisk interesserede SF´ere i hele landet. Resultaterne kan ses på www.kulturpolitik.dk. Svarerne herfra viste blandt andet, at der dels er et behov for en større grad af udmeldinger fra centralt hold mht. holdninger og sigtepunkter og dels at der er et behov for udveksling af synspunkter, gode ideer og råd.

Derfor vil kulturudvalget – med undertegnede som tovholder for området – arbejde på et bedre samarbejde mellem kulturinteresserede i kommunerne.

I august 2013 holdt vi en workshop på Ryslinge, hvor vi besluttede at indlede arbejdet med for det første at udpege Nordsjællands storkreds til første storkreds med et egentligt tværkommunalt samarbejde på området. Vi håber dermed at høste nogle erfaringer, som kan bruges i andre storkredse og det skal ses som startskuddet til en samarbejdsform, der kan være inspiration for landets øvrige storkredse og for samarbejder på tværs af landet.

For det andet blev det besluttet, at der med jævne mellemrum – en gang om året eller hvert andet år – skal afholdes en kulturpolitisk konference for hele landet med emner, der er relevante for det kommunale arbejde. Det skal foregå således, at storkredsene på skift udpeges til at stå for arrangementet, både praktisk og indholdsmæssigt. Formålet er at sikre deltagelse på lige fod blandt alle kulturpolitisk interesserede og sikre, at den enkelte storkreds får mulighed for at farve konferencen i den retning, som de finder er relevant.

For at dette kan blive en succes skal kulturpolitisk interesserede selvfølgelig også mene, at det er en god ide og have lyst til at arbejde med. Vi vil gerne høre fra jer med tilbagemeldinger og I vil herefter modtage informationer om det videre arbejde.

I kan sende jeres navn, adresse og mailadresse til mig på dorte.noerbo@gmail.com.

Venlig hilsen

Dorte Nørbo