Nyhedsblog

BKSseminarJanuarx2014

Samfundets idræt er en bog om forholdet mellem idræt og politik. Den kobler sig til en aktuel debat om idrættens støttestrukturer i Danmark. Bogen har til hensigt at kvalificere en sådan debat ved at skabe produktive forstyrrelser i vores forestillinger om og diskussioner af idrættens rolle i samfundet – og samfundets rolle i forhold til idrætten.
Bogen byder på ni selvstændige artikler med forskellige analytiske vinkler.

BKSseminarJanuar2014

Antologien ’Tics, træning og tango – bevæggrunde for bevægelse’ beskæftiger sig med en række forhold, der har betydning for, hvor meget vi bevæger os, og – ikke mindst – hvordan vi har det med at bevæge os. Med emner som ufrivillige tics, træning i byens rum og argentinsk tango, forholder antologiens bidragsydere sig kritisk til den individuelt fikserede forståelse, der hænger sammen med begreber som ’livsstil’ og ’motivation’.
Antologien viser, hvordan bevæggrunde udspiller sig i et komplekst samspil mellem blandt andet, historiske forhold; kulturelle og subkulturelle koder; personlige og sociale relationer; samt både før-refleksive og refleksive processer for den enkelte.