Kommunalpolitik – introduktion

Arbejdsgruppen “Kultur i kommunerne” blev nedsat på et af de første møder i det Kulturnetværk, som SF’s kulturordfører Pernille Vigsø Bagge startede i august 2012.

Gruppen består af omkring 5 SF’ere med forskelligt afsæt og forskellige egne erfaringer i forhold til kulturpolitik, både i kommunalt regi og i institutionelle sammenhænge.

Meningen med arbejdsgruppen er først og fremmest at samle viden og erfaringer fra SF´ere rundt omkring i kommunerne om, hvordan det står til med kulturen og kulturpolitikken i landet. Svarene skal for det første bruges som inspiration for alle, som arbejder med kulturpolitik. Desuden skal de fungere som udgangspunkt for en diskussion af udformningen af en national kulturpolitik og som afsæt for en diskussion af, hvordan vi kan udforme en strategi for det kommunale kulturpolitiske arbejde, herunder dannelse af brugbare netværk.

Vi har som udgangspunkt for vores arbejde stillet en række spørgsmål til SF formænd og SF kulturpolitikere i kommunerne omkring kulturens vilkår m.m., og har i oktober 12 samlet svar op og redigeret dem som første del af vores undersøgelse.

Både spørgeskema, sammenfatning af svar og vores konklusioner ses nedenfor.

Næste led i undersøgelsen skal baseres på en række nye og mere overordnede spørgsmål, som er sendt ud til samme målgruppe med deadline d.10.12.12.

Der er en vis forventning om at vi kan have nogle brugbare resultater klar til videre bearbejdelse i workshops på de kommende landsmøder, og på den måde være med til at sætte kulturen ind som et vigtigt debatemne og en væsentlig del af SF’s politik.

Dorte Nørbo dorte.noerbo@gmail.com

Susan Fazakerley  susanfazakerley@gmail.com

Signe Munk  signemunk@gmail.com

Ete Forchhammer  forchhammer.ete@gmail.com

Ulla Frøsig   ulfroe@hotmail.com