Biblioteker – ikke kun et sted for bøger

Status: Første udkast 28. november

Tovholder: Pernille Frahm

 

Biblioteker er mere end bøger.

Folkebibliotekerne er fortsat det største ikke kommercielle mødested for kultur, information og folkeoplysning.

Bibliotekerne benyttes af mennesker fra alle samfundslag, alle etniske grupper og alle aldersgrupper.

Man kan vælge at undre sig over den godt tredjedel af befolkningen, som stort set aldrig sætter deres ben på bibliotekerne, eller man kan vælge at glæde sig over succesen hos de to tredjedele, som ofte eller af og til anvender bibliotekerne. SF gør det sidste.

Men skal succesen fortsætte, skal bibliotekerne fremtidssikres. Det betyder, at de nye kulturtilbud, skal kunne formidles gennem bibliotekerne: Film, Musik, Billedkunst og spil – hvilket allerede sker mange steder. Men bibliotekerne skal også kunne møde e-bogen og den stigene anvendelse af nettet til formidling af viden i en form, der gør bibliotekerne til attraktive tilbud for it-generationen.

SF vil arbejde for at viden om forskellige modeller for udvikling af nye biblioteksformer stilles til rådighed for kommunale kulturpolitikere, biblioteker og deres brugere, så der gives muligheder for at forandre for at styrke.

Biblioteker er mere end formidling af viden og underholdning.

Mange anvender biblioteket som andet end et sted, de låner bøger. Faktisk viser undersøgelser, at for nogle mennesker er biblioteket det eneste sted de kommer udover dagligvarebutikken og deres eget hjem. Biblioteket er også et fysisk sted at mødes og få information om aktiviteter i kommunen eller i nærmiljøet. Derfor skal der altid gøres overvejelser om denne funktion, når filialer nedlægges og evt. erstattes af bogbusser eller af udleveringsservice i den nærmeste Brugs. En undersøgelse fra Syddansk universitet viste, at kommer afstanden til nærmeste filial op over 13 km, falder lånerne fra.

SF vil arbejde for, at ingen skal fratages muligheden for at komme på biblioteket – uanset alder og fysisk formåen.

Biblioteker er mere for integrationen.

Biblioteker bruges i stigende grad af børn og unge fra de etniske minoriteter, og er for mange det eneste sted udenfor hjemmet, hvor man kan ”hænge ud” med vennerne. Det giver bibliotekerne en pædagogisk udfordring, som bør løftes i samarbejde med kommunerne uden at bibliotekernes hovedydelse – folkeoplysning og kulturformidling – går tabt.

SF vil arbejde for, at der indgås respektfulde alliancer mellem forskellige faggrupper, forældre og brugere for at styrke bibliotekernes positive rolle i integrationen.